Ken je "+23 voor alleenstaanden vzw"?

In 1984 werd +23 een vzw voor alleenstaande jonge mensen opgericht door Roger en Anne.
Zij gaven de kans aan jonge alleenstaande mensen om mekaar te ontmoeten. 
Ook vandaag nog ervaren er weer meer jonge mensen de noodzaak om anderen te ontmoeten naast de electronische wereld.

De groep is bedoeld  voor mannen en vrouwen van 23 tot ongeveer 50 jaar.
De groep heeft over heel Vlaanderen leden en maandelijks worden er een twee à drie-tal activiteiten georganiseerd.
Onze activiteiten bieden ontspanning, cultuur en verdieping. Het is steeds een gezellig samenzijn, soms een uitstap, een wandel- of fietstocht of een museum bezoek. Meestal worden de activiteiten ingericht op zaterdag of zondag.
Twee maal per jaar wordt er een weekend georganiseerd en de groep maakt jaarlijks een buitenlandse zomerreis.

+23 is dus geen sport- of ontspanningsclub maar een groep waar je als mens beter van wordt, die een zekere kwaliteit aanreikt en waar je de christelijke inspiratie voelt. Het is een groep die voor iedereen openstaat.  Voor de rijkste en de armste, voor de hoogbegaafden en minder begaafden, voor gezonde mensen en mensen met een beperking.  Kortom: +23 is voor iedereen.

We willen elkaar helpen en vriendschap brengen. Nu en dan groeit er een relatie: dit is normaal en we vinden het fijn.
De organisatoren werken volledig gratis. Wel delen we samen de gemaakte kosten voor ons +23 tijdschrift, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de persoonlijke ongevallenverzekering.

De kosten blijven heel gering ( 25 euro per jaar). Wanneer we een pint drinken of iets eten betaalt ieder zijn eigen consumptie.
Verder werken we in een heel gemoedelijke sfeer zodat iedereen zich kan thuis voelen.
Je bent ook helemaal vrij te komen wanneer of waar je zelf wilt.

Voor verdere informatie zie verder op onze website. 
In ieder geval van harte welkom!